AGUSZTUS 17.
Szívből szívbe

“Ki ismeri és érti az Úr gondolatait? és ki adhat tanácsot neki? Bennünk azonban a Krisztus gondolatai és szándékai élnek, és az ő gondolkozásmódja szerint gondolkozunk.” (1Kor.2:16)

Hát nem izgalmas az a felfedezés, hogy a te szívedben lehetnek Isten saját szívének a gondolatai, érzései és szándékai?
Az 1Kor.6:17 szerint, “aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem lesz Ővele“. Egyesült veled, azért, hogy szívből szívbe szólhasson. Isten összhangban akar veled lenni azért, hogy az Ő gondolatai a te cselekedeteiddé váljanak. Azt akarja, hogy olyan szorosan járj Vele, hogy mindig elég erőd legyen legyőzni e világ gonoszságait. Azt akarja, hogy az Ő Szellemével annyira összhangban legyél, hogy az Ő szívének könyörületességét érezhesd a körülötted lévők iránt, akik betegségek és fájdalmak alatt görnyedeznek. Eggyé akar válni veled, hogy rajtad keresztül kinyújthassa a kezét, és beteljesíthesse az akaratát a földön.
Szánd oda magad újra, hogy Istennel egységben fogsz járni! Figyelj a benned élő Szellemére! Döntsd el, hogy az Ő hangjára, nem pedig a világ vagy a test hangjára fogsz hallgatni!
Engedd Krisztus gondolatait rajtad keresztül megvalósulni!

ALAPIGE: Zsid.13:20-21
20 A Békesség Istene feltámasztotta a halálból nyája nagy Pásztorát, a mi Urunkat, Jézust. Igen, az Örökkévaló Szövetség vére által támasztotta fel! Most pedig a Békesség Istene adja meg nektek mindazt a jót, amire szükségetek van ahhoz, hogy akaratát véghez vigyétek.
21 Azért imádkozom, hogy Isten maga tegye meg bennetek mindazt, ami neki tetszik Jézus Krisztus segítségével, akinek dicsőség legyen örökké. Ámen.

 

[Forrás: Kenneth Copeland – Hitből hitbe]