DECEMBER 14.
A bölcsek kegyelmet tanúsítanak, nem pedig ítélkeznek.

„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” (Jakab 3:17)

Gyakran megesik, hogy letámadod az embereket, amikor hibáznak? Előfordult már, hogy békén hagytad őket, majd újra szóba hoztad a hibáikat? Sakkban tartod őket a tévedéseikkel, még akkor is, amikor bocsánatot kértek érte?
Rég nem látott barátok összefutnak egy konferencián, és a hallban átbeszélgetik az éjszakát. Tudják, hogy a házastársuk, aki várja őket a szobájukban, neheztelni fog rájuk. Amikor másnap ismét találkoznak, az egyik így szól a másikhoz: „Tegnap, ahogy beléptem a szobánk ajtaján, a feleségem elkezdett históriázni”. „Bizonyára úgy érted, hogy hisztériázni, amiért későn értél?” – helyesbít a másik. „Nem, Öregem, úgy néz ki, ő valóban egy történelemtudós” – válaszolta az. „Mindazt felsorolta, amit valaha is elszúrtam a házasságunk alatt.”
A bölcs emberek nem hangsúlyozzák mások hibáit. A Biblia azt mondja, „hogy a bölcsesség tele van kegyelemmel és jó gyümölcsökkel.” Azt is mondja a Példabeszédek 17:9: „Elfedezi a vétket az, aki a szeretetet keresi, aki viszont ismételten szóba hoz egy dolgot, elszakítja egymástól a jóbarátokat is.”.
Ha bölcs vagy, ne ragadj le a hibáknál. Engedd el! Ez az, amit irgalmasságnak nevezünk. Azt adod az embereknek, amire szükségük van, és nem pedig azt, amit megérdemelnek. Nem használod ellenük fegyverként a hibáikat, tévedéseiket. Nem emeled ki a hibáikat, és nem ítéled el őket emiatt, hanem inkább bátorítod őket.
A „jó gyümölcs” azt jelenti, hogy kedvesen cselekszel. Nem csak mutatod a szimpátiát, nem csak mondod, hogy „együtt érzek veled”, hanem cselekszel is, akcióba lépsz, megcselekszed az igét.

ALAPIGE: Ef.4:31-32;  Lk.6:36-38;
31 Tisztítsátok ki magatokból és közületek a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra, ne kívánjatok rosszat senkinek, se ne átkozódjatok!
32 Ellenkezőleg, legyetek egymás iránt jóságosak, irgalmasak, egymásnak megkegyelmezők, ahogy Isten is a Krisztusban megkegyelmezett nektek!

36 Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”
37 “Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik.
38 Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.”

[Forrás: Rick Warren – Napi remény]