JANUÁR 18.
Tartsunk lépést a Szent Szellemmel

“Ha Szellem szerint élünk, Szellem szerint is járjunk.” (Gal.5:25)

Amikor figyelmen kívül hagyjuk a Szent Szellemet, akkor nagyon kevés különbség van aközött ahogyan mi élünk, és ahogyan a hitetlenek, akik Istentől távol, tőle függetlenül élnek.
“De az az ember, aki nem szellemi, nem tudja felfogni az Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni a szellemi dolgokat. De ez nem is csoda, hiszen a szellemi dolgokat csak a Szent Szellem által lehet megérteni.” (1Kor.2:14)
A mi feladatunk, hogy érzékenyek legyünk a Szent Szellemre. Kérd Istent, hogy tanítsa meg neked hallani a csendes, szelíd hangját, és azt, hogy érzékeny lehess a Szellem indíttatására, amelyet Ő helyezett beléd. Aztán hidd el az igazságot, hogy Ő majd vezet a döntéseidben, és az életed részletkérdéseiben.
Amikor megtanulsz járni a Szellem szerint, akkor az Úr sosem fog tőled olyat kérni, ami ellent mond az Ő Igéjének. A Szellemtől jövő indíttatások mindig összhangban állnak a Bibliával, habár lehet, hogy nem lesznek összhangban vallásos hagyományokkal, vagy az előzetes elgondolásaiddal.
A következő pár hétben jegyezz fel minden olyan alkalmat, amikor úgy érzed, a Szent Szellem sugall valamit. Ez megtanít arra, hogy érzékeny légy a Szent Szellem vezetésére, de megerősíti azt az elhatározásodat, hogy engedelmeskedj az Úr vezetésének, amint látod az állandó, szerető gondoskodását az életed részleteire nézve.
És mi történik, ha elrontod? Emlékezz az Isten kegyelmére! Ha nem érted meg, vagy nem engedelmeskedsz a Szellem vezetésének, akkor valld meg tévedésed Istennek, mert ő hű a megbocsátásra.(1Ján.1:9).
Támaszkodj a kegyelmére, és emlékezz rá, hogy a Krisztus iskolájában vagy. Tudja, hogy tanulsz, és elküldte a Szent Szellemet, hogy tanítson téged.

ALAPIGE: Ján.16:13-15
13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
15 Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

[Forrás: Jon Walker – Napi remény]