DECEMBER 12.
A szeretet: a siker titka

„A szeretet soha el nem fogy (angolban: soha nem vall kudarcot) …” (1Kor.13:8)

Félelem a kudarctól. Valamikor az életünk során ettől mindnyájan szorongtunk már. A népszerű lélektan szerint meg kell tanulnunk ezzel élni. Viszont Isten igéje azt mondja, hogy létezik egy kudarc-mentes út, ahol e nélkül élhetünk. Ez a SZERETET útja. Ha szeretnéd megismerni a valódi sikert, akkor meg kell tanulnod, hogy a szeretet legyen a hajtóerőd, és ez motiváljon. Ilyen volt Jézus is, amikor a földön járt. Még akkor sem hajolt el a szeretet útjától, amikor Keresztelő Jánost érzéketlenül, brutálisan meggyilkolták, és Ő elvonult, hogy egyedül legyen. A Máté 14:6-14 leírja, hogy még abban az érzelmileg kimerítő időszakban is követték Őt az emberek, és nem engedték, hogy egyedül maradjon, Ő megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket.
Csodálkoztam azon, hogy hogyan tudott Jézus azonnal továbblépni a szörnyű bűncselekménytől, és hogy lehet, hogy nem állt bosszút. Akkor még nem fogtam fel, hogy Ő mégis bosszút állt. Könyörületességgel győzte le Sátán munkáit. A gyűlöletet szeretettel győzte le. A szellemvilágban megtámadta Sátánt azáltal, hogy lerombolta az ő munkáját, a betegséget és bajt.
A szeretet és a könyörületesség nem a dolgok felszínén működik! Egészen a probléma gyökeréig hatol le. Lemegy a probléma gyökeréig. Ezért sikeres mindig.
Talán ezt mondod erre: „De várj csak! Én nem tudok így cselekedni. Nem vagyok Jézus.”
De igen, te is meg tudod tenni, mert Isten igéje azt mondja, hogy az Ő szeretete kitöltetett a szívedbe (Róm.5:5)! Az 1Ján.2:5 azt is kijelenti, hogy aki megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete.
Kötelezd el magad, hogy ma is Isten szeretetét engeded magadon keresztül megnyilvánulni! Figyeld meg, hogy az otthonodban, a munkahelyeden a kudarcot miként változtatja Isten sikerré … bármilyen helyzetben! A SZERETET SOHA NEM VALL KUDARCOT!

ALAPIGE: Ef.3:16-21
16 Arra kérem az Atyát, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Szelleme által a belső emberben,
17 hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megalapozva,
18 hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység,
19 és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig.
20 Annak pedig, aki az ő bennünk ható hatalma szerint mindannál, amit kérünk, vagy gondolunk sokkal-sokkal többet képes cselekedni,
21 legyen része a dicsőség az eklézsiában és Felkent Jézusban a korszakok korszakának minden nemzedékéig. Ámen.

[Forrás: Kenneth Copeland – Hitből hitbe]