OKTÓBER 1.
El tudod-e érni, hogy Isten ne szeressen téged?

„Mert meg vagyok győződve arról, hogy sem a halál, sem az élet, sem az angyalok, sem a démonok, sem a jelen, sem a jövő, sem a hatalmasok, sem a magasság, sem a mélység, sem pedig semmiféle teremtmény nem lesz képes elválasztani minket Isten szeretetétől, ami Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm.8:38–39 NIV).

A Biblia azt mondja az Efezusiakhoz írt levél 1. fejezetében, hogy Isten kiválasztott téged még mielőtt a föld alapjait megalkotta volna. De nem csak kiválasztott téged. Beléd helyezte szeretetét is. Azért hozta létre a világot, mert szeret téged, és akart egy helyet a családjának. Nem csak kiválasztott vagy! Szeretve is vagy!
Mielőtt a föld létrejött volna, Isten belehelyezett téged szeretetének középpontjába. Te talán ritkán koncentrálsz Istenre, de Isten mindig rád koncentrál. Valójában Isten egyszerre tud koncentrálni mindenkire. Miért? Mert ő Isten!
Életed bármely pillanatában Isten épp rád koncentrál. Lát minden vidámságot, minden meggyötörtséget, minden jó pillanatot, minden rossz pillanatot, minden hegyet, minden völgyet, minden örömöt és könnyet. Isten azért alkotott téged, hogy szeressen, és ezt soha nem fogja abbahagyni.
Mert meg vagyok győződve arról, hogy sem a halál, sem az élet, sem az angyalok, sem a démonok, sem a jelen, sem a jövő, sem a hatalmasok, sem a magasság, sem a mélység, sem pedig semmiféle teremtmény nem lesz képes elválasztani minket Isten szeretetétől, ami Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm.8:38–39 NIV).
Két okból nem tudsz elszakadni Isten szeretetétől: mert az örök, és mert feltétel nélküli. Isten soha nem mondja: „Szeretlek, ha…”. Nem mondja, hogy „Szeretlek, mert…”. Isten azt mondja: „Szeretlek” és pont. Isten örök, feltétel nélküli szeretetet ad neked, mert Isten maga a szeretet.
Isten irántad való szeretete nem azon alapszik, amit te csinálsz, hanem azon, hogy Ő kicsoda. Nem a te teljesítményeden, hanem az Ő jellemén alapszik. Egész életedben próbálkozhatsz azzal, hogy Isten ne szeressen, de bele fogsz bukni.
Semmit sem tehetsz azért, hogy Isten kevésbé szeressen téged. És nem tehetsz semmit azért sem, hogy Isten jobban szeressen. Eléggé szeretett téged ahhoz, hogy megalkosson és rád figyeljen. Eléggé szeretett téged, hogy örökre veled akarjon lenni. Elég szeretett téged, hogy elküldje Fiát, hogy megváltson bűneidből.
Soha nem találhatsz nagyobb szeretetet.

ALAPIGE: 1Ján.4:9-16; Efo
9 Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre egyetlen Fiát! Azért küldte, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk.
10 Ez az isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját Fiát küldte a Földre, hogy általa félretolja az útból bűneinket.
11 Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is ezzel az isteni szeretettel kell szeretnünk egymást.
12 Istent még soha senki nem látta. De ha isteni szeretettel szeretjük egymást, Isten bennünk él, és ez a szeretet kiteljesedik bennünk.
13 Tudjuk, hogy Istenben élünk, és Isten bennünk él. Honnan tudjuk? Abból, hogy a saját Szelleméből adott nekünk.
14 Az Atya-Isten elküldte Fiát a Földre, hogy az egész emberiséget megmentse. Ezt a saját szemünkkel láttuk, és bizonyítjuk, hogy így igaz.
15 Aki elismeri, és az emberek előtt kimondja: „hiszem, hogy Jézus az Isten Fia” — abban Isten benne él, és ő is Istenben él.
16 Így ismerjük és tapasztaljuk meg Isten irántunk való szeretetét, és így bízunk ebben a szeretetben. Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él őbenne.[Rick Warren – Napi remény]