ÁPRILIS 19.
A kereszt üzenete

„Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára.” (Gal.6:14)

A bálványimádás jobban feldühítette Istent, mint bármi más bűn az Ószövetségben, ezért jelentette azt ki olyan sokszor: „A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek.” (Jeremiás 7:18). Ez Isten kinyilatkoztatása az Ószövetségben a bálványimádás ellen és Ő éppen így gyűlöli a bálványimádást ma is.
Egy új bálványimádás söpör most végig az egész világon. Nem, nem látunk már embereket letérdelni faragott képek előtt; helyette egy modern bálványimádás az, ami nagy sokaságot csábít el a maga finomságával és ügyességével. „Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.” (Gal.1:6-8).
Ez a „más evangélium”, amit Pál említ, a megtérés üzenete kereszt nélkül. Napjaink nagy bálványimádása Jézus Krisztus keresztje üzenetének elferdítése.
A kereszt, a kereszt üzenete az evangélium magja. Bármilyen dicsőítés, bármilyen közösség, bárkik, akik magukat gyülekezetnek hívják célt tévesztenek, ha a kereszt nincs a középpontban. Az ilyenfajta dicsőítés más szellemtől van, és Isten semmit sem fog tudni cselekedni azzal. Kereszt nélkül minden csak pelyva, egy elferdített evangélium, ami Pál apostol szerint legyen átok. Ez jobban sérti az Urat, mint Izrael bármiféle bálványimádása.
És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.” (Ján.12:32-33). Ez a „felemeltetem a földről”, amit Jézus említ, az Ő keresztre feszítése. Ő fel volt emeltetve az egész világ előtt a kereszten, az Ő nagy áldozatának bemutatásaként a mi bűneinkért.

ALAPIGE: Lk.9:22-26; 1Kor.2:2; 1Kor.1:23-24;
22 Majd (Jézus) azt mondta, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.
23 Azután azt mondta mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét mindennap, és kövessen engem!
24 Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, az megtartja azt.
25 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elpusztítja vagy elveszti?
26 Mert aki szégyell engem és az én beszédemet, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.

2 Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.
23 Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság,
24 ámde maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.[Forrás: David Wilkerson