MÁJUS 24.
Szeretet nélkül semmi sem számít

„Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.” (Gal.5:6)

Tűnődtél már valaha azon, hogy mi az, ami lényeges Isten számára? A Bibliában, a Galatákhoz írt 5:6 igeversben azt olvassuk, hogy, ha Jézus Krisztus követője vagy, csak a hited számít, mely képessé tesz arra, hogy szeretettel légy mások iránt. Isten azt mondja, hogy nem a jó tulajdonságaid, teljesítményeid, a hírneved vagy a vagyonod az, ami számít az életben. Ami igazán számít, hogy legyen hited, mely szeretetet ébreszt benned embertársaid iránt. Ha ezt elmulasztod, akkor a legfontosabb dologról maradsz le az életben.
Az 1Korinthus 13 első néhány sorában Pál ugyanazt a dolgot öt különböző módon mondja el: nevezetesen, hogy a legfontosabb dolog az életben a szeretet.
Íme az első négy ok, hogy miért:
1) Ha nem élsz szeretetteljes életet, akkor mindegy mit mondasz, semmit nem fog számítani.
Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek mint egy csendülő cintányér vagy zörgő cimbalom.” (1Kor13:1 EFO).
A jeles szónokok igazán nagy hatást gyakorolnak ránk. Szeretjük az ékesszólást és a karizmát. Isten azonban így szól: „Nekem mindegy, milyen hangzatosan tudsz beszélni. Szeretetteljes életet élsz?” Ha nem, akkor teljesen lényegtelen, mit beszélsz. A szócséplés szeretet nélkül csak zajkeltés.
2) Ha nem élsz szeretetteljes életet, a tudásod sem fog számítani.
Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha értek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban van … de nincs bennem isteni szeretet, az egész nem ér semmit!” (1Kor.13:2a EFO).
A kirobbanó tudás korszakát éljük. Találékonyabbak vagyunk, mint valaha. Mégis még mindig ugyanazokkal a problémákkal küszködünk: bűnözés, bántalmazás, előítéletesség, erőszak. Miért? Mert a világnak nem több tudásra, hanem több szeretetre van szüksége. Elképzelhető, hogy lángelme vagy. Isten viszont azt mondja, ha nincs szeretet az életedben, minden tudásod hasztalan.
3) Ha nem élsz szeretetteljes életet, lényegtelenné válik, miben hiszel.
A Biblia szerint: „… ha olyan erős hitem van is, hogy hegyeket mozdítok el vele, de nincs bennem isteni szeretet, az egész nem ér semmit!” (1Kor.13:2b EFO). Él egy tévhit, miszerint Krisztus követőjének lenni csupán bizonyos igazságtételek hittel megvallásának a kérdése. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól! Krisztus követése arról szól, hogy szeretetteljes életet élünk. Ez jelentőségteljesebb annál, mintsem hit által csodákat élni meg.
4) Ha nem élsz szeretetteljes életet, bármit is adományozol, nem lesz jelentősége.
A következő igeszakasz így hangzik: „Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy elégessék, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele.” (1Kor.13:3 EFO).
Nem mindig a szeretet motivál adományozásra. Vannak, akik csak azért adnak, hogy áldásként visszakapják megsokszorozva, vagy esetleg bűntudatból, presztízsből, illetve hogy irányíthassanak. Lehet, hogy helytelen indíttatásokból bőkezűen adsz, ám a Biblia óva int, ha nem szeretetből teszed, minden adományod súlytalan.
A Bibliában igen egyértelmű utalásokat találunk arra, mi történik, ha nem élünk szeretetteljes életet. Holnap az utolsó okot járjuk körbe, miért szükséges a hitünkre támaszkodnunk, mely a mások iránti szeretetet munkálja bennünk.

ALAPIGE: 1Thessz 1:3; 1Kor 13:13
3 Szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek állhatatosságát.
13 Így hát megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három! Közülük azonban legnagyobb a szeretet!

 

[Forrás: Rick Warren – Napi remény]