MÁRCIUS 20.
Összpontosítsd az életed Istenre

“A szeretet [Isten szeretete bennünk] nem viselkedik gorombán, nem önző [nem ragaszkodik a saját jogaihoz vagy a saját akaratához, mert nem a maga hasznát keresi] nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz…” (1.Kor.13:5 AMP)

Isten nemcsak a kedves, hanem az ellenszenves embereket is szereti. Őt nem érdekli, hogy egyesek mennyire harapósak, zsugoriak vagy rossz természetűek, ha felé fordulnak, megtisztítja őket és megbocsát nekik. Fiának, Jézusnak keresztáldozatából részesíti őket, azért, hogy Jézusban egy új életet adjon számukra.
Isten így szeret bennünket, és azt várja, hogy ezzel a szeretettel szeressük mi is egymást. Az 1.Korinthus 13. részletesen bemutatja ezt a fajta szeretetet.
A Biblia szerint ez a fajta szeretet a keresztények megkülönböztető jele. Ez Isten szeretete, ami különválaszt. Neked és nekem van egy nagy elhívásunk. Arra hívattunk, hogy azt a fajta szeretetet éljük meg, amit Jézus megélt.
Ez azt jelenti, hogy nekünk is meg kell halnunk, ahogyan Ő meghalt? Szó szerint valószínűleg nem. De meg kell halnunk a saját önző érdekeinknek és vágyainknak. Fel kell hagynunk azzal, hogy az életünk középpontjában a saját akaratunk és érzelmeink álljanak. Fel kell hagynunk azzal, hogy folyton önmagunkra nézünk. Szeretetben járni azt jelenti, hogy letesszük a saját érdekeinket, és helyette másokét keressük.
Tisztában vagyok vele, hogy ez nehéznek tűnik, de valójában ez a legbiztosabb út, hogy csodálatosan áldott legyél. Mert miközben szeretetben jársz, maga Isten fog gondot viselni rólad! Sohasem fogsz tudni olyan módon gondoskodni magadról, ahogyan azt Isten megteheti. A Biblia azt mondja: “Mert az Úr szemei átfutják és átnézik az egész földet, hogy megmutassa hatalmát azokhoz, akiknek a szíve feddhetetlen Ő feléje.” (2 Krónikák 16:9 AMP) Tehát, amikor szeretetben jársz, biztos lehetsz afelől, hogy Isten gondoskodik arról, hogy minden módon megáldjon.
Nemcsak, hogy nem leszel többé önző, hanem sokkal boldogabb ember leszel. Amikor énközpontú vagy, akkor mindig csak önmagadra gondolsz. Olyanokról gondolkodsz, akik valami rosszat tettetek veled, vagy arról gondolkodsz, hogy milyen sok mindent kell neked megtenned.
Egy önző ember számára lehetetlen, hogy hosszabb ideig boldog maradjon, mert minden gondolata önmaga körül forog. De nem arra teremtettünk, hogy így éljünk. Nem vagyunk sem elég nagyok, sem elég hatalmasak ahhoz, hogy minden körülöttünk forogjon. Minél inkább magunk körül forgunk, annál könnyebb a gonosznak, hogy elvegye a nyugalmunkat és a békességünket.
De dicsőség az Úrnak, újjászülettél és megszabadultál az önzésből! Az önzés már elvesztette feletted az uralmát. Nem kell, hogy továbbra is magadat állítsd az életed középpontjába. Ellenkezőleg! Hatalmad van arra, hogy az életedet Istenre összpontosítsd, hogy az Ő Igéjét tartsd a szemeid előtt, és hogy egy szeretet általi életet élj! Ő minden egyébről gondoskodni fog! (Máté 6:33)

ALAPIGE: 1Pét.1:22-25
22 Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most tehát éljetek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben! Isten szeretetével, buzgón és tiszta szívvel szeressétek egymást!
23 Újból születtetek, ezért most már új életetek van. De ez nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely eleven és örökké érvényes.
24 Ahogyan az Írás is mondja: “Minden ember olyan, mint a fű, és minden emberi dicsőség, mint a mező virága. A fű kiszárad, lehull a virág,
25 de az Úr beszéde örökké megmarad.”
[Forrás: Kenneth és Gloria Copeland – Az Ő jelenlétének keresése]