A következő célokat és feladatokat tűztük ki magunk elé keresztény közösségünkben.
Mindennek, amit teszünk, valamilyen módon kapcsolódnia kell az alábbi célkitűzésekhez.

Egyéni életünk célkitűzései:

1. Tagjaink személyes szellemi növekedésének és érettségének elősegítése.
2. A személyes ajándékok és szolgálatok felfedezésének és ezek kiteljesedésének előmozdítása.
3. Erős, Isten igéjére és vezetésére alapuló házasságok, és családok felépítése.

Közösségi életünk célkitűzései:

4. A tagok közötti igazi közösség, kapcsolatok ápolása.
5. A “mindenkinek van” szolgálata új szövetségi alapelv megvalósulása.
6. A közös ima, dicséret, imádat fejlődése és növekedése.

A mások felé végzett szolgálat célkitűzései:

7. Evangélizálás: elérni és megnyerni másokat Krisztusnak.
8. Szolgálat az emberi szükségletek különböző szintjein.
9. Kapcsolatépítés a Krisztus Testének egészével, (más gyülekezetekkel).
10. Misszionáriusi szolgálatra vállalkozók támogatása, és elhivatásukban való megerősítése.