Az Olajfa Alapítvány 2008. január 3-án lett bejegyezve, mint közhasznú, non-profit szervezet.

Bírósági végzés száma: 13 Pk. 60.454/2007/6
Az alapítvány adószáma: 18719363-1-13
Bankszámlaszáma: 16200137-18541887 (MagnetBank)
Külföldről történő utalásnál:

Az Olajfa Alapítvány működéséért 3 tagú kuratórium felel.
Tagjai:
– Bodó Csaba – elnök
– Mezei Ferenc
– Tomcsányi Zsolt

Az Alapítvány főbb céljai:
Az Olajfa Alapítvány, az alapító okiratában megfogalmazott céljaival összhangban, támogatja az Agapé Gyülekezet Solymári Keresztény Közössége karítatív illetve jótékonysági célú, valamint a gyülekezet hitéletével kapcsolatos tevékenységeit.

Keresztyén gyermek és ifjúsági programok, fiatalok sport- és szabadidős, valamint kulturális programjainak szervezése és támogatása. Annak elősegítése, hogy gyermekek és fiatalok bibliai erkölcsi nevelésben és a keresztény világnézet, világszemlélet és hit alapján álló oktatásban részesüljenek.

A hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott, válságba jutott emberek megsegítése és támogatása. Idős, beteg, szociálisan rászorult emberek lelki, fizikai és anyagi támogatása.

Az alapítvány nyitott. Támogatást bárkitől elfogad. Ha az adományozó az alapítványi célok közül kifejezetten csak egyes, általa kiválasztott célokra kíván támogatást nyújtani, úgy az alapítvány ezt az adományt elkülönítetten kezeli és csak a megjelölt célokra használja fel.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, közhasznú tevékenységét pártoktól és politikai irányzatoktól függetlenül fejti ki, azokat nem támogatja.